likvidace a ostraňování odpadu v Příbrami

Skládka Příbram Bytíz

Likvidace odpadu na skládce a kompostárně Příbram Bytíz

Skládka Příbram Bytíz

Skládka TKO Bytíz stojí v katastrálním území obce Dubno a obce Bytíz, která spadá pod obec Příbram. Od Příbrami je vzdálena 3km na komunikaci mezi učilištěm Dubno a provozovnou Ecoinvest Příbram s.r.o. Skládka byla vybudována v roce 2011.

Pro výstavbu skládky byla vybrána plocha bývalého uranového dolu šachty č. 10, který byl zatížen těžbou uranu.
Skládka TKO Bytíz 1.etapa se nachází cca 700 m západně od nejbližšího trvale obydleného objektu v osadě Bytiz. Jedná se o mělké údolí orientované ve směru JJZ-SSV.

Nejbližší obytné objekty osada Bytíz (700m, odstíněno propadovým pásmem na Bt4, včetně odvalu 11a, 1000 m areál odborného učiliště Dubno, (Dubenec 1200 m vzdušnou čarou – odstíněno odvalem jámy č. 11), nápravné zařízení Bytíz 300 m vzdušnou čarou – odstíněno valy propadového pásma na Bt4.

Jedná se o skládku skupiny S – ostatní odpad ( podskupina S-OO 3 ), která je určena především pro odpady kategorie ostatní odpad.

 

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 387 access attempts in the last 7 days.